Drukuj

Art. 1064 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 1064.

Rozporządzenie Rady Ministrów określi, jakie przygotowanie zawodowe uważa się za przygotowanie zawodowe do prowadzenia produkcji rolnej, a także wypadki, w których pobieranie nauki zawodu lub uczęszczanie do szkół uprawnia do dziedziczenia gospodarstwa rolnego, oraz zasady i tryb stwierdzania trwałej niezdolności do pracy.

Artykuł 1 ...1062 1063 1064 1065 1066 ...1088

Przejdź do artykułu