Drukuj

Art. 149 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 149.

Właściciel gruntu może wejść na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi lub owoców. Właściciel sąsiedniego gruntu może jednak żądać naprawienia wynikłej stąd szkody.

Artykuł 1 ...147 148 149 150 151 ...1088

Przejdź do artykułu