Drukuj

Art. 150 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 150.

Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.

Artykuł 1 ...148 149 150 151 152 ...1088

Przejdź do artykułu