Drukuj

Art. 20 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 20.

Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

Artykuł 1 ...18 19 20 21 22 ...1088

Przejdź do artykułu