Drukuj

Art. 317 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 317.

Przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej zastawem nie narusza uprawnienia zastawnika do uzyskania zaspokojenia z rzeczy obciążonej. Przepisu powyższego nie stosuje się do roszczenia o odsetki lub inne świadczenia uboczne.

Artykuł 1 ...315 316 317 318 319 ...1088

Przejdź do artykułu