Drukuj

Art. 319 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 319.

Jeżeli rzecz obciążona zastawem przynosi pożytki, zastawnik powinien, w braku odmiennej umowy, pobierać je i zaliczać na poczet wierzytelności i związanych z nią roszczeń. Po wygaśnięciu zastawu obowiązany jest złożyć zastawcy rachunek.

Artykuł 1 ...317 318 319 320 321 ...1088

Przejdź do artykułu