Drukuj

Art. 364 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 364.

§ 1. Ilekroć ustawa przewiduje obowiązek zabezpieczenia, zabezpieczenie powinno nastąpić przez złożenie pieniędzy do depozytu sądowego.

§ 2. Jednakże z ważnych powodów zabezpieczenie może nastąpić w inny sposób.

Artykuł 1 ...362 363 364 365 365‑1 ...1088

Przejdź do artykułu