Drukuj

Art. 374 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 374.

§ 1. Odnowienie dokonane między wierzycielem a jednym z dłużników solidarnych zwalnia współdłużników, chyba że wierzyciel zastrzegł, iż zachowuje przeciwko nim swe prawa.

§ 2. Zwłoka wierzyciela względem jednego z dłużników solidarnych ma skutek także względem współdłużników.

Artykuł 1 ...372 373 374 375 376 ...1088

Przejdź do artykułu