Drukuj

Art. 590 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 590.

§ 1. Jeżeli rzecz zostaje kupującemu wydana, zastrzeżenie własności powinno być stwierdzone pismem. Jest ono skuteczne względem wierzycieli kupującego, jeżeli pismo ma datę pewną.

§ 2. (uchylony)

Artykuł 1 ...588 589 590 591 592 ...1088

Przejdź do artykułu