Drukuj

Art. 634 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 634.

Jeżeli materiał dostarczony przez zamawiającego nie nadaje się do prawidłowego wykonania dzieła albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu, przyjmujący zamówienie powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego.

Artykuł 1 ...632 633 634 635 636 ...1088

Przejdź do artykułu