Drukuj

Art. 709-12 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 709-12.

§ 1. Bez zgody finansującego korzystający nie może oddać rzeczy do używania osobie trzeciej.

§ 2. W razie naruszenia obowiązku określonego w § 1, finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia.

Artykuł 1 ...709‑10 709‑11 709‑12 709‑13 709‑14 ...1088

Przejdź do artykułu