Drukuj

Art. 709-18 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 709-18.

Do umowy, przez którą jedna strona zobowiązuje się oddać rzecz stanowiącą jej własność do używania albo do używania i pobierania pożytków drugiej stronie, a druga strona zobowiązuje się zapłacić właścicielowi rzeczy w umówionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej wartości rzeczy w chwili zawarcia tej umowy, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego tytułu.

Artykuł 1 ...709‑16 709‑17 709‑18 710 711 ...1088

Przejdź do artykułu