Drukuj

Art. 710 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 710.

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Artykuł 1 ...709‑17 709‑18 710 711 712 ...1088

Przejdź do artykułu