Drukuj

Art. 715 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 715.

Jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nieoznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić.

Artykuł 1 ...713 714 715 716 717 ...1088

Przejdź do artykułu