Drukuj

Art. 764-5 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 764-5.

Do czasu rozwiązania umowy strony nie mogą umówić się w sposób odbiegający na niekorzyść agenta od postanowień art. 764-3 i art. 764-4.

Artykuł 1 ...764‑3 764‑4 764‑5 764‑6 764‑7 ...1088

Przejdź do artykułu