Drukuj

Art. 861 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 861.

§ 1. Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług.

§ 2. Domniemywa się, że wkłady wspólników mają jednakową wartość.

Artykuł 1 ...859‑9 860 861 862 863 ...1088

Przejdź do artykułu