Drukuj

Art. 184 KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 184.

Przesyłając odpis wyroku, w którym orzeczono środek karny wymieniony w niniejszym oddziale lub oddziale 1, albo zawiadomienie o wymierzeniu takiego środka, sąd podaje na podstawie treści wyroku datę początkową, od której należy liczyć okres wykonywania tego środka.

Artykuł 1 ...183 183a 184 185 186 ...259

Przejdź do artykułu