Drukuj

Art. 195c KKW


Kodeks karny wykonawczy
Artykuł 195c.

Do zarządu przymusowego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o zarządzie przymusowym w zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy – Kodeks postępowania karnego.

Artykuł 1 ...195aa 195b 195c 196 196a ...259

Przejdź do artykułu