Drukuj

Art. 28 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 28.

Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Artykuł 1 ...27 27a 28 29 30 ...269

Przejdź do artykułu