Drukuj

Art. 96 KPA


Kodeks postępowania administracyjnego
Artykuł 96.

Za niewłaściwe zachowanie się w czasie rozprawy strony, świadkowie, biegli i inne osoby uczestniczące w rozprawie mogą być, po uprzednim ostrzeżeniu, wydalone z miejsca rozprawy przez kierującego rozprawą oraz ukarane grzywną do 100 zł. Na postanowienie o ukaraniu grzywną służy zażalenie.

Artykuł 1 ...94 95 96 96a 96b ...269

Przejdź do artykułu