Drukuj

Art. 1144-9 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 1144-9.

Oświadczenie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 rozporządzenia nr 655/2014, sporządza bank i przekazuje je komornikowi, który wystąpił do banku o wykonanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym.

Artykuł 1 ...1144‑7 1144‑8 1144‑9 1144‑10 1144‑11 ...1217

Przejdź do artykułu