Drukuj

Art. 269 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 269.

§ 1. Świadek składa przyrzeczenie, powtarzając za sędzią lub odczytując na głos tekst przyrzeczenia, przy czym wszyscy – z wyjątkiem sędziów stoją.

§ 2. Niemi i głusi składają przyrzeczenie przez podpisanie jego tekstu lub przy pomocy biegłego.

Artykuł 1 ...267 268 269 270 271 ...1217

Przejdź do artykułu