Drukuj

Art. 460 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 460.

§ 1. Zdolność sądową i procesową ma także pracodawca, chociażby nie posiadał osobowości prawnej, a w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych zdolność tę ma organ rentowy i wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

§ 2. W razie potrzeby ustanowienia dla strony kuratora, postanowienie, o którym mowa w art. 69, może zapaść również z urzędu.

Artykuł 1 ...458 459 460 461 462 ...1217

Przejdź do artykułu