Drukuj

Art. 479-69 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 479-69.

§ 1. Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu wnosi się za jego pośrednictwem do sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji.

§ 2. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów odrzuca odwołanie wniesione po upływie terminu do jego wniesienia, niedopuszczalne z innych przyczyn, a także wtedy, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków odwołania.

Artykuł 1 ...479‑67 479‑68 479‑69 479‑70 479‑71 ...1217

Przejdź do artykułu