Drukuj

Art. 507 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 507.

Sprawy należące do postępowania nieprocesowego rozpoznają sądy rejonowe, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych.

Artykuł 1 ...505‑39 506 507 508 509 ...1217

Przejdź do artykułu