Drukuj

Art. 591 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 591.

§ 1. Po złożeniu przyrzeczenia przez opiekuna sąd opiekuńczy wydaje mu zaświadczenie.

§ 2. Po zwolnieniu opiekuna lub ustaniu opieki opiekun obowiązany jest zwrócić sądowi opiekuńczemu otrzymane zaświadczenie.

Artykuł 1 ...589 590 591 592 593 ...1217

Przejdź do artykułu