Drukuj

Art. 627 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 627.

Postępowanie spadkowe należy do zakresu działalności sądów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Artykuł 1 ...626‑12 626‑13 627 628 629 ...1217

Przejdź do artykułu