Drukuj

Art. 717 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 717.

§ 1. Sąd wszczyna postępowanie z urzędu lub na wniosek.

§ 2. Sąd wszczyna postępowanie tylko na wniosek, jeżeli zaginięcie lub zniszczenie akt nastąpiło wskutek siły wyższej. Również w tym wypadku sąd może jednak wszcząć postępowanie z urzędu, jeżeli sprawa, której akta zaginęły lub uległy zniszczeniu, była lub mogła być wszczęta z urzędu.

Artykuł 1 ...695‑715 716 717 718 719 ...1217

Przejdź do artykułu