Drukuj

Art. 39 KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 39.

Jeżeli sąd wojskowy przekaże sprawę sądowi powszechnemu lub nie przyjmie sprawy przekazanej mu przez sąd powszechny, sprawę rozpoznaje sąd powszechny.

Artykuł 1 ...37 38 39 40 41 ...674‑682

Przejdź do artykułu