Drukuj

Art. 589ka KPK


Kodeks postępowania karnego
Artykuł 589ka.

Przepisy niniejszego rozdziału w zakresie zatrzymania dowodów stosuje się do wystąpień do państw członkowskich Unii Europejskiej, w których nie ma zastosowania europejski nakaz dochodzeniowy.

Artykuł 1 ...589j 589k 589ka 589l 589m ...674‑682

Przejdź do artykułu