Drukuj

Art. 12 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 12.

Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.
Artykuł 1 ...10 11 12 13 14 ...243

Przejdź do artykułu