Drukuj

Art. 204 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 204.

1. Najwyższa Izba Kontroli przedkłada Sejmowi:

  1. analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej,
     
  2. opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów,
     
  3. informacje o wynikach kontroli, wnioski i wystąpienia, określone w ustawie.


2. Najwyższa Izba Kontroli przedstawia Sejmowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.
Artykuł 1 ...202 203 204 205 206 ...243

Przejdź do artykułu