Drukuj

Art. 207 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 207.

Organizację oraz tryb działania Najwyższej Izby Kontroli określa ustawa.
Artykuł 1 ...205 206 207 208 209 ...243

Przejdź do artykułu