Drukuj

Art. 209 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 209.

  1. Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu na 5 lat.

  2. Rzecznik Praw Obywatelskich nie może zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej, ani wykonywać innych zajęć zawodowych.
     
  3. Rzecznik Praw Obywatelskich nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością jego urzędu.
     
Artykuł 1 ...207 208 209 210 211 ...243

Przejdź do artykułu