Drukuj

Art. 212 Konstytucja RP


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Artykuł 212.

Rzecznik Praw Obywatelskich corocznie informuje Sejm i Senat o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.
Artykuł 1 ...210 211 212 213 214 ...243

Przejdź do artykułu