Drukuj

O biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

Pobierz za darmo Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (O biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych ) Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. (.doc)

Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. Treść


O biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym


Inne

O przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych O nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej O działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa O podatku od wydobycia niektórych kopalin O Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców