Drukuj

O czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej

Pobierz za darmo Ustawa o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej (O czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. (.doc)

Ustawa o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. Treść


O czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej


Inne

O środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej O zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach O płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego O zawodzie fizjoterapeuty O działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa