Drukuj

O czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej

Pobierz za darmo Ustawa o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej (O czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. (.doc)

Ustawa o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. Treść


O czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej


Inne

O zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej O Karcie Polaka O ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r O Centralnym Biurze Antykorupcyjnym O obywatelstwie polskim