Drukuj

O dystrybucji ubezpieczeń

Pobierz za darmo Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń (O dystrybucji ubezpieczeń) Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. (.doc)

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. Treść


O dystrybucji ubezpieczeń


Inne

O środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej O szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej O Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa O niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa O ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017–2020”