Drukuj

Art. 18 O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 18.

  1. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

  2. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.
     
  3. Organ administracji publicznej może wezwać do złożenia w roku budżetowym częściowych sprawozdań z wykonania zadania publicznego, nie wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
     
Artykuł 1 ...16 17 18 18a 19 ...53

Przejdź do artykułu