Drukuj

Art. 41d O działalności pożytku publicznego


O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Artykuł 41d.

Do Rady Wojewódzkiej stosuje się odpowiednio przepisy art. 37 i 38, przy czym uprawnienia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego przysługują marszałkowi województwa.

Artykuł 1 ...41b 41c 41d 41e 41f ...53

Przejdź do artykułu