Drukuj

Art. 126 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 126.

W ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. poz. 763 i 1798 oraz z 2009 r. poz. 120 i 753) w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli wyniki badań mają służyć nie tylko do informacji klienta, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.”.


Artykuł 1 ...124 125 126 127 128 ...176

Przejdź do artykułu