Drukuj

Art. 132 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 132.

 W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.11)) w art. 88 uchyla się ust. 5.
Artykuł 1 ...130 131 132 133 134 ...176

Przejdź do artykułu