Drukuj

Art. 156 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 156.

W ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708 oraz z 2018 r. poz. 138) w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Rejestr prowadzi Szef Krajowej Administracji Skarbowej, który jest administratorem danych przetwarzanych w rejestrze.”.
Artykuł 1 ...154 155 156 157 158 ...176

Przejdź do artykułu