Drukuj

Art. 157 O ochronie danych osobowych


O ochronie danych osobowych
Artykuł 157.

W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217) w art. 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wypełnione deklaracje wyboru, o których mowa w ust. 1 pkt 1, świadczeniodawca przechowuje w swojej siedzibie albo w miejscu udzielania świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, zapewniając ich dostępność świadczeniobiorcom, którzy je złożyli, z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.”.
Artykuł 1 ...155 156 157 158 159 ...176

Przejdź do artykułu