Drukuj

O przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Pañstwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dób

Pobierz za darmo Ustawa o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Pañstwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w pañstwowe instytucje kultury (O przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Pañstwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dób) Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. (.doc)

Ustawa o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Pañstwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w pañstwowe instytucje kultury Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. Treść


O przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Pañstwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w pañstwowe instytucje kultury


Inne

O Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury O Państwowej Inspekcji Pracy O przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych O uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających we władaniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego O nadaniu nowej nazwy Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie