Drukuj

O przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Pañstwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dób

Pobierz za darmo Ustawa o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Pañstwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w pañstwowe instytucje kultury (O przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Pañstwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dób) Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. (.doc)

Ustawa o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Pañstwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w pañstwowe instytucje kultury Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. Treść


O przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Pañstwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w pañstwowe instytucje kultury


Inne

O restytucji narodowych dóbr kultury O nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym O szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej O udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym O osobach starszych