Drukuj

O przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Pañstwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dób

Pobierz za darmo Ustawa o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Pañstwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w pañstwowe instytucje kultury (O przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Pañstwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dób) Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. (.doc)

Ustawa o przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Pañstwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w pañstwowe instytucje kultury Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. Treść


O przekształcaniu jednoosobowych spółek Skarbu Pañstwa prowadzących działalność z wykorzystaniem dóbr kultury w pañstwowe instytucje kultury


Inne

O opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 O inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych O szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 O Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury O ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej