Drukuj

Art. 102a O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 102a.

Do przedstawicielstw utworzonych przez bank zagraniczny lub instytucję kredytową, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, przepisów art. 100 pkt 3, art. 101 ust. 1 i art. 102 nie stosuje się.

Artykuł 1 ...101 102 102a 103 104 ...111

Przejdź do artykułu