Drukuj

Art. 103 O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 103.

Państwo stwarza, z poszanowaniem zasad równości i konkurencji, korzystne warunki dla funkcjonowania i rozwoju mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności przez:

 1. inicjowanie zmian stanu prawnego sprzyjających rozwojowi mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, w tym dotyczących dostępu do środków finansowych pochodzących z kredytów i pożyczek oraz poręczeń kredytowych;
   
 2. wspieranie instytucji umożliwiających finansowanie działalności gospodarczej na dogodnych warunkach w ramach realizowanych programów rządowych;
   
 3. wyrównywanie warunków wykonywania działalności gospodarczej ze względu na obciążenia publicznoprawne;
   
 4. ułatwianie dostępu do informacji, szkoleń oraz doradztwa;
   
 5. wspieranie instytucji i organizacji działających na rzecz przedsiębiorców;
   
 6. promowanie współpracy mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców z innymi przedsiębiorcami polskimi i zagranicznymi.
Artykuł 1 ...102 102a 103 104 105 ...111

Przejdź do artykułu