Drukuj

Art. 107 O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 107.

Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w art. 104106, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Artykuł 1 ...105 106 107 108 109 ...111

Przejdź do artykułu