Drukuj

Art. 109 O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 109.

  1. Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty.

  2. Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, dodatkowych urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowych urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
     
  3. W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę.
     
  4. (uchylony).
     
Artykuł 1 ...107 108 109 110 111

Przejdź do artykułu