Drukuj

Art. 13a O swobodzie działalności gospodarczej


O swobodzie działalności gospodarczej
Artykuł 13a.

Przedsiębiorca, będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, może być przekształcony w spółkę kapitałową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037, z późn. zm.).
Artykuł 1 ...12 13 13a 14 14a ...111

Przejdź do artykułu